સોમવાર, 8 સપ્ટેમ્બર, 2014

PC કે લેપટોપમાં Whatsapp ઇન્સ્ટોલ કરો

હા મિત્રો,
તમે PCમાં પણ વોટ્સપનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આ માટે નીચે લીંક આપી છે તે પરથી સોફ્વેર ડાઉનલોડ કરી લો. અને તમારા પીસીમાં ઇન્સ્ટોલ કરી દો.
વધુ વિગત માટે કાર્તિકભાઈ શાહનો ગુજરાતીમાં બનાવેલ વિડીયો જુઓ.
http://www.bluestacks.com/
128 MB નો સોફ્ટવેર ક્લિક હિયર

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો