મંગળવાર, 3 સપ્ટેમ્બર, 2013

ગુજરાત વિષે જાણો • પ્રથમ મુખ્યમંત્રી : ડૉ. જીવરાજ મહેતા 
 • પ્રથમ પાટનગર :અમદાવાદ
 • વર્તમાન પાટનગર :ગાંધીનગર 
 • વિધાનસભાની બેઠકો :182
 • લોકસભાની ની બેઠકો :26
 • રાજ્ય સભાની બેઠકો :11
 • ગુજરાતના પ્રથમ રાજ્યપાલ: મહેદી નાવાજજંગ
 • ગુજરાતના પ્રથમ સ્ત્રી રાજ્યપાલ: શારદા મુખરજી
 • વર્તમાન રાજ્યપાલ:શ્રીમતી ડો .કમલા બેનીવાલ
 • વર્તમાન મુખ્યમંત્રી:શ્રીનરેન્દ્રભાઈ મોદી
 • ગુજરાત ના પ્રથમ મુખ્યમંત્રી: ડો. જીવરાજ મહેતા
 • કુલ ક્ષેત્રફળ:1,96.024(ચો.કિ.મી.)
 • જીલ્લા ની સંખ્યા :26 નવા ઉમેરવા 
 • તાલુકાઓ:225
 • કુલ વસ્તી :6,03.83,628(2011ની મુજબ કામચલાઉ આંકડા ) 
 • પુરુષ –સ્રી પ્રમાણ :1000:928 પુરુષો ,1482,282 સ્રીઓ2,89,01,346
 • વસ્તી વૃદ્ધિ નો દર :19.17%
 • વસ્તી ની ગીચતા:308(ચો .કિમી. )
 • વસ્તી ની સૌથી વધુ ગીચતા:સુરત જીલ્લો (1376 દરચો .કિમી.)
 • વસ્તી ની સૌથી ઓંછીગીચતા કચ્છ જીલ્લો (46વ્યક્તિ દરચો .કિમી.)
 • સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતા શહેરો :અમદાવાદ(55,70,585)સુરત(44,62,002)વડોદરા(16,66,703) રાજકોટ(12,86,995) ભાવનગર(5,29,768)જામનગર(5,29,308) જૂનાગઢ(3,20,250)ગાંધીનગર(2,92,752)
 • સાક્ષરતા નું પ્રમાણ :79.31%(2011 મુજબ )પુરુષો :87.23% સ્ત્રીઓ: 70.73%
 • મ્યુનીસીપલ કોર્પોરેશન :8 (અમદાવાદ ,વડોદરા , સુરત ,રાજકોટ ,ભાવનગર ,જામનગર ,જૂનાગઢ અને ગાંધીનગર)
 • નગરપાલિકાઓ :169
 • ગ્રામપંચાયત 13,695
 • મહાબંદરો :1(કંડલા )કુલ બંદરો 40
 • SEZ:60(2011સુધી )
 • SIR:13(2011સુધી )
 • અભયારણ્યો :22
 • વીજક્ષમતા :13258મેગાવોટ
 • જંગલો :19,160.99 (ચો કિમી)(રાજ્યના કુલ વિસ્તાર ના 9.77%)
 • પાકા રસ્તાઓ ની લંબાઈ :71,507કિમી
 • વાડીઓ નો જીલ્લો :વલસાડ
 • રેલ્વે માર્ગ :5,328 કિમી (3,193કિમી બ્રોડગેજ ,1,364 કિમી મીટર ગેજ અને 771કિમી નેરો ગેજ)
 • કુલ પશુધન :2,37,94,000
 • કુલ ઉત્પાદન :88,43લાખટન
 • મત્સ્ય ઉત્પાદન :7.7243લાખટન
 • કૃષિ ઉત્પાદન :
 • અનાજ ઉત્પાદન :5643લાખટન
 • કપાસ :7443લાખગાંસડી
 • બગાયત :16243લાખટન (ફળ ,શાકભાજી,મરી-મસાલા અને ફૂલોની ખેતી )
 • સિંચાઇ ક્ષમતા :64.88 લાખ હેકટર
 • ખનીજ ઉત્પાદન :78,502 હજાર ટન(ખનીજ તેલ સહિત)
 • વાહનો :122.67લાખ (ઓગષ્ટ2010)
 • હવાઈમથક:(આંતરરાષ્ટ્રીય) અમદાવાદ (સરદર પટેલ હવાઈમથક),વડોદરા ,ભાવનગર ભુજ ,સુરત ,જામનગર ,કંડલા ,કેશોદ ,પોરબંદર ,રાજકોટ
 • યુનિવર્સીટીઓ:10+1 (ડો.આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સીટી,અમદાવાદ )
 • પ્રાથમિક શાળાઓ :42,145
 • માધ્યમિક શાળાઓ :9,299
 • કોલેજો :1,405
 • રાષ્ટીય ઉધાનો :4
 • ભાષા :ગુજરાતી (89.36%)
 • રાજ્યનું ઘરગથ્થું ઉત્પાદન (GSDP):રૂ .4,29,356(2009-10)
 • રાષ્ટીય દરે GDPમાં હિસ્સો :7%
 • માથાદીઠ આવક :રૂ .63,961(2009-10)
 • શેર બજારમાં મૂડીભંડોળ :૩૦%
 • નિકાસમાંભાગીદારી :૨૨ %
 • દેશ માં દિવેલા ,વરિયાળી ,કપાસ ઉત્પાદનમાં અગ્રેસર છે
 • સોડાએશ ઉત્પાદન (98%)મીઠા ઉત્પાદન (૭૮%)હીરા ઉદ્યોગ(૮૦ %) પ્લાસ્ટિક ઉધોગ(૬૫%),પેટ્રોલીયમ ઉત્પાદનો (૬૨%),ખનીજતેલ (૫૩%),રસાયણ ઉદ્યોગ (૫૧%),દવા ઉદ્યોગ (૩૫%) ,કાપડ ઉદ્યોગ (૩૧%)
 • કપાસ ઉદ્યોગ (૩૧%) સાથે સમગ્ર દેશમાં નોંધપાત્ર છે .
 • વાયબ્રન્ટ ગુજરાત-૨૦૧૧ હેઠળ ૨૦.૮૩ લાખ કરોડના મૂડીરોકાણ માટે કરાર થાયા (૧૨-૧૩ જાન્યુઆરી,૨૦૧૧ )
 • શાળા પ્રવેશ દર ;૯૯ %
 • શાળા છોડ્યા દર ૨.૨૦ %(ધો .૧ થી ૫ ),૮.૬૬ %(ધો .૧ થી ૭ )
 • ટપાલ કચેરીઓ :૮,૯૭૬ (૩૧-૧૦ ૨૦૧૦ સુધી )
 • ટેલીફોન એક્ષ્ચેન્જ:૩.૧૬૫ (૩૧-૧૦ ૨૦૧૦ સુધી )
 • ટેલીફોન(ડિસેમ્બર.૨૦૧૦ સુધીમાં )
 • લેન્ડલાઇન-૧૭,૭૮,૧૯૩ ઈન્ટરનેટ-૧,૦૯ ,૮૮૪ મોબાઈલ -૩,૨૯,૦૨,૬૫૦
 • બેન્કોની શાખાઓ૬,૯૦૧ (૩૧-૦૩-૨૦૧૦ સુધી )
 • કુલ થાપણો:રૂ ૨,૨૫ ,૨૯૯ કરોડ કુલ ધિરાણ રૂ .૧.૫૫ ૫૭૫ કરોડ
 • ધિરાણ થાપણ દર –CDR:69.05%
 • સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રો ૨૯૧ (ડિસેમ્બર૨૦૧૦ સુધી )
 • પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો ૧૧૧૦ (ડિસેમ્બર૨૦૧૦ સુધી )
 • પેટા આરોગ્ય કેન્દ્રો :૭૨૭૪
 • સિવિલ હોસ્પિટલ:૫૬
 • ગરીબીરેખા હેઠળના પરિવારો :૬.૫૫ લાખ
 • કુલ રોજગારી :૧૯.૮૨ લાખ (જાહેર અને ખાનગીક્ષેત્ર)
 • જાહેરક્ષેત્રની રોજગારી ૭,૮૬ લાખ ખાનગીક્ષેત્રની રોજગારી :૧૧ .૯૬ લાખ
 • વાર્ષિક યોજના :રૂ .૩૮ ,૦૦૦ કરોડ (૨૦૧૧ -૨૦૧૨ )
 • પંચવર્ષીય યોજના :રૂ. ૧,૧૧,૧૧૧ કરોડ (અગિયારમી )
 • રાજ્યનું કુલ અંદાજપત્રીય કદ :૮૧ ,૨૭૯.૯૮ કરોડ (૨૦૧૧-૨૦૧૨ )

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો