શનિવાર, 7 સપ્ટેમ્બર, 2013

RAM Cleaner life time

મિત્રો કમ્પ્યુટરમાં વધારાની ફાઈલો ડીલીટ કરીને કમ્પ્યુટરની સ્પીડ વધારનારા સોફ્ટવેર ઘણા હોય છે પણ કમ્પ્યુટરની RAM ક્લીન કરવાના સોફ્ટવેર ભાગ્યે જ જોવા મળે છે.
  • અહિયા એક એવો જ સોફ્ટવેર છે.
 
  • જેને ડાઉનલોડ કરીને ઇન્સ્ટોલ કરી દો.
  • ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.
  • આ  સોફ્ટવેર ૧૫ દિવસ ટ્રાયલ છે.ફૂલ વર્ઝન કરવા માટે નીચેની ફાઈલ ડાઉનલોડ કરો.
 ડાઉનલોડ કર્યા બાદ C Drive ઓપન કરો.તેમાં  programme fileમાં RAM Cleaner નામનાં ફોલ્ડરમાં ફાઈલ Copy  & Paste and Replace કરી દો.
તમારો  સોફ્ટવેર લાઈફ ટાઈમ માટે Registered થઇ જશે.

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો