ગુરુવાર, 9 ઑક્ટોબર, 2014

મિત્રો 
આપ GTU  CCC   Practical Exam તૈયારી કરતા હશો તેમાં નીચે મુજબના વિડીયો આપને  જરૂર ઉપયોગી બનશે  આ  તમામ વિડીયો એજ્યુસફર ટીમના અમારા પરમ મિત્રબાબુભાઈ પટેલ (વિવેકાનંદ વિદ્યાલય, જડિયા , તા ધાનેરા જિ. બનાસકાંઠા ) દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે જે આપણે જરૂર ગમશે  જો ગમે તો વિડીયોને LIKE  જરૂર કરજો જેથી વિડીયો બનાવનારનો ઉત્સાહ વધે.

  1. CCC Registration Video
  2. ફોલ્ડર કેવી રીતે બનાવવું
  3. Outlook 2003 set up
  4. Mail merge In word
  5. Save Contact in Outlook
  6. Outlook માં  Appointment  
  7. Reminder કેવી રીતે  Outlook  ગોઠવશો

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો