ફિક્સ પગાર સુપ્રિમ કોર્ટ કેસની મુદત પડી છે. ટુંક સમયમાં પરિણામ મળવાની આશા છે.ધીરજ રાખવાની જરૂર છે.

મંગળવાર, 21 ઑક્ટોબર, 2014

Official Circular: New Vardhit Pension Scheme(20/10/2014)


Download Circular(PDF File):Click Here
Download Circular(JPG File):Click Here
Courtest By:Finance Department of Gujarat