ફિક્સ પગાર સુપ્રિમ કોર્ટ કેસની મુદત પડી છે. ટુંક સમયમાં પરિણામ મળવાની આશા છે.ધીરજ રાખવાની જરૂર છે.

બુધવાર, 29 મે, 2013

ઉપરોક્ત પ્રોગ્રામ કલ્પેશભાઇ ચોટલિયાએ તૈયાર કરેલ છે. આ.શિ. મેવાસા પ્રાથમિક શાળા, તા. દ્વારકા, જિ. જામનગર