ફિક્સ પગાર સુપ્રિમ કોર્ટ કેસની મુદત પડી છે. ટુંક સમયમાં પરિણામ મળવાની આશા છે.ધીરજ રાખવાની જરૂર છે.

ગુરુવાર, 23 મે, 2013


ગુજરાત રાજ્યની સંમ્પૂર્ણ માહિતી માટે નીચે આપેલ ચિત્ર પર ક્લિક કરો

www.gujaratindia.com - Official Portal of Gujarat Government