ફિક્સ પગાર સુપ્રિમ કોર્ટ કેસની મુદત પડી છે. ટુંક સમયમાં પરિણામ મળવાની આશા છે.ધીરજ રાખવાની જરૂર છે.

ગુરુવાર, 23 મે, 2013શિક્ષકો માટે સાહિત્ય

બ્રહ્માંડ દર્શન કોમ્પ્યુટર પર